"Rose" Dancing Ouachita

02.07.2013

AMH

Wesersteins "Kenia"

03.06.2011

AMH

WMM Thrillers Chrystal "Snow"

20.02.2013

AMH

VMS Dark "Pocahontas"

30.06.2016

AMH

Kerstins Special "Betty"

26.03.2016

AMH

"Maxima"

26.05.2008

DPbShM

DC "Tequila" Sunrise

24.06.2009

DPbShM / AMH (Partbred)

"Pijawa" von Betringa

20.06.2010

DPbShM

"Chanti" v.d. Lobo-Ranch

09.04.2018

DPbShM